Utemiljøoppdrag Bilbutikk1

Utemiljøoppdrag idag hos nyåpnede og flotte Bilbutikk1 i Askim.
Sikring av fasade m/ Granitt-blokker.