Vedlikehold og skjøtsel betyr å ta vare på eksisterende uteområder og holde det i best mulig stand. Dette kan være f.eks. plenklipping, kantklipping, beskjæring, felling av trær, sprøyte, luke, gjødsle, kalke, reparere trekonstruksjoner, brøyte snø, strøing, fylle strøkasser, feie/koste, søppelplukking, drift av eiendom m.m.

 

Vinterdrift

Vi kan tilby en trygg totalløsning når det kommer til vinterdrift av din eiendom, næringsbygg, borettslag/boligsameie, enebolig o.l

-Maskinell brøyting

-Håndbrøyting

-Maskinell strøing

-Håndstrøing

-Flytting internt av snø etter store snøfall

-Opplasting og bortkjøring av snø etter store snøfall

-Måking av tak etter store snøfall

 

Ta kontakt for løsning og pristilbud for din eiendom.

Vi har over 30-års erfaring med vinterdrift og vintervedlikehold

Vi kan vedlikeholde over bestemte intervaller eller kan tilkalles ved behov. Dette avtales for hver kunde og vi kan da komme etter bestemte intervaller.Vi gir også råd og veiledning til kunder.

Sommerdrift

For at ditt uteanlegg skal fremstå ryddig og pent, må det driftes på en faglig måte gjennom hele sommeren.

Dette kan vi bistå deg med. Gjelder alt fra små til store og komplekse uteanlegg.

Heatweed

Vi kan også tilby 100% miljøvennlig ugressbekjempelse med Heatweed – teknologi.

Dette er en teknologi som bruker kun varmtvann (uten tilsetningsstoffer) for å drepe ugresset. Man må beregne 4-5 behandlinger gjennom sesongen.

Vi har opparbeidet oss god erfaring på området og har mange faste oppdragsgivere/kunder allerede.

Fra 1 juni 2015 så tredde det i kraft en ny forskrift i forhold til bruk av miljøvennlige bekjempelsesmetoder mot ugress, dette kan leses mer om HER.