Vedlikehold og skjøtsel betyr å ta vare på eksisterende uteområder og holde det i best mulig stand. Dette kan være f.eks. plenklipping, kantklipping, beskjæring, felling av trær, sprøyte, luke , gjødsle, kalke, reparere trekonstruksjoner, brøyte snø, strøing, fylle strøkasser, feie/koste, søppelplukking, drift av eiendom m.m.
Vi kan vedlikeholde over bestemte intervaller eller kan tilkalles ved behov. Dette avtales for hver kunde og vi kan da komme etter bestemte intervaller.Vi gir også råd og veiledning til kunder.

Vi kan også tilby 100% miljøvennlig ugressbekjempelse med Heatweed – teknologi.
Dette er en teknologi som bruker kun varmtvann (uten tilsetningsstoffer) for å drepe ugresset. Man må beregne 4-5 behandlinger gjennom sesongen.
Vi har opparbeidet oss god erfaring på området og har mange faste oppdragsgivere/kunder allerede.

Fra 1 juni 2015 så tredde det i kraft en ny forskrift i forhold til bruk av miljøvennlige bekjempelsesmetoder mot ugress, dette kan leses mer om HER.