Norgesjord – fremtidens jordprodukter

Norgesjord foredler og gjenvinner hageavfall fra hele Indre Østfold-regionen. Vi har nå gjennom mange år opparbeidet oss solid kompetanse på området. Og ønsker å utvikle råstoffet til enda flere jord-produkter fremover. Komposten kan kjøpes hos Utemiljøcenteret på Mysen og lesses opp i løsvekt i din tilhenger, pickup, lastebil etc.

Mer spennende info kommer om ikke lenge!