Maskin og Utemiljø AS og NorgesJord har et stort fokus på utvinning og produksjon av flere typer jord-produkter.Vår største og viktigste produksjon er med basis i Organisk Hageavfall. Vi har også tradisjonell produksjon av plenjord, med utgangspunkt i matjord.

Vi samarbeider med flere dyktige mottak om behandling og videreforedling av Hageavfall i alle typer. NorgesJord ønsker å lage Fremtidens Jordprodukter som vi utvikler sammen med kunde og marked.

Vi selger selv i våre nærområder, og vi har et samarbeid med LOG Utemiljø som markedsfører og selger våre produkter i hele Norge.

Hageavfallet  blir grovkvernet før transport til vårt produksjonsanlegg i Mysen. Her gjennomgår det en lang og kvalitetssikret produksjons-rekke som gir en førsteklasses råkompost.

Rå-komposten blir så brukt til å sette sammen/designe ulike typer kompost-jord typer avhengig av bruksområde. Disse jordtypene har vi såklart produksjonsdatablader på. Disse får alle våre kunder, eller ved henvendelse til vårt kontor.

Plantejorden vår er utviklet for å tilfredsstille kravene som er titt i Norsk Standard og Statens Vegvesen håndbok R761 prosesskode 74.44

Vi har 4 hovedtyper jordresepter som vår plattform. I tillegg kan vi også produsere jord spesifikt for det du måtte trenge (Designerjord).

I 2020 har vi kommet med egen Biokull-jord, Regnbedsjord, en Spesialjord til bruk sammen med vannfordrøyningssystem (LOD-system).

Vi er også en av veldig få leverandører som kan levere Biokull i større kvanta i hele Norge.

Hvordan :

  • Du kan hente selv
  • Du kan få levert med tippbil, kran m/grabb, i storsekk eller
  • I store lass i bulk.

 

Velkommen innom for å kjøpe skikkelig kvalitetsjord.