Eiendomsdriftavdelingen vår tar seg av teknisk drift av din eiendom både innendørs og utendørs. Vårt tekniske personell har lang erfaring med styring og overvåking av eiendommer, og har samarbeid med dyktige leverandører på de aller fleste fagområdene. Vi drifter i dag alt fra små eiendommer til meget teknisk avanserte næringseiendommer på 40 000 m2 innendørs i tillegg til utendørs-anlegg. Vi har egne sjekklister og avviksrapporter som benyttes til driften av eiendommene. Dette for å dokumentere driften daglig, ukentlig og månedlig.