Vi har lang og bred erfaring i design, prosjektering, salg og montering av lekeapparater.

Vi utfører prosjekter i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud.

Våre kunder er alt fra private og borettslag/velforeninger til store entreprenører, kommuner og næringskunder. Intet oppdrag er for lite eller for stort.

Vi kommer gjerne på en befaring og bistår i deres planleggingsfase for å sikre for å sikre et trygt, godt og fungerende lekemiljø.

Vi kan utføre alt fra utgraving, fundamentering, terrengjusteringer, naturbaserte overvannsløsninger, alle typer leke-trim og aktivitets anlegg inklusive alle anleggs-tekniske detaljer i tillegg (belegg, heller, asfalt, plen, planter, gjerder, fontener, paviljonger, belysning).

Vi arbeider med underlag i spesialgummi som er godkjent for lekeplasser.