Med en «snill» vinter kan vi klargjøre for nye uteområder for våre kunder .
Her fra spennende oppdrag i Trøgstad, som sluttføres vår/sommer 2017.