Klargjøring av uteområde for kunde

Med en "snill" vinter kan vi klargjøre for nye uteområder for våre kunder .
Her fra spennende oppdrag i Trøgstad, som sluttføres vår/sommer 2017.