Nytt og spennede utviklingsprosjekt innenfor SDV

Den siste tiden har CarslenDESIGN jobbet med et veldig spennende utviklingsprosjekt innenfor Sirkulær Disponering av Vann (SDV), og utnyttelse av takvann som en verdifull ressurs.

Her har vi utviklet en helt spesiell flerkamret tank, som tar vare på takvannet ditt, og som gir deg muligheten å bruke dette tilkoblet de smarte LOG-rørene (som selvvanner 100 % m/Kapilærjord fra NorgesJord), selv-vanning med dryppslanger, vannuttak for hagekanne, vasking av bilen og mye mer.

Dette betyr at du kan magasinere vann når det regner mye, og kan gjenbruke takvannet når det blir tørkeperioder.

Vi leverer både standardløsninger, og kan spesialdesigne tanker til ditt spesifikke behov og størrelse på tak/eiendom.

NorgesTank er et system hvor alle detaljer er satt i system, og du kan bare koble systemet på ditt ekst taknedløp.

Ta kontakt med oss for å komme i gang med å ta vare på takvannet ditt.

 

Viste du at når du utnytter Takvannet som en ressurs, så verken bruker du eller betaler for rent drikkevann fra springen din.

NorgesTank tlf 69 89 26 93 (en avd hos Maskin og Utemiljø AS)

Mail : post@maskinogutemiljo.no

20221122_184944
20221122_130050
Andre prosjekter fra Carlsen Design