Informasjonskapsler (ogsa kalt «cookies») og liknende teknologi benyttes pa maskinogutemiljo.no for a forbedre sidens ytelse og deretter skape en bedre brukeropplevelse for besokende. I noen tilfelles benyttes ogsa informasjonskapsler for a gi et bedre innblikk i besokendes interesser og behov, slik at informasjonen som tilbys kan tilpasses disse.

Personvern er sv?rt viktig for oss, og hensikten med retningslinjene er a vise at vi tar personvern pa alvor. Skulle du ha sporsmal tilknyttet hvordan din personlige data behandles, kan du lese igjennom var personvernerkl?ring her. Du kan ogsa selvsagt ta direkte kontakt med oss, sa skal vi bista med a besvare alle sporsmal du matte ha. Du kan i slike tilfeller sende en e-post til tore@maskinogutemiljo.no.

1. Gjeldende parter

Retningslinjene for informasjonskapsler pa maskinogutemiljo.no er gjeldende for Ankerstjerne sine mal og aktiviteter i de geografiske omradene vi opererer (heretter kalt “Ortoped Sundoen” eller “vi”).
Vi er datakontrolleren som samler inn og behandler den personlige informasjonen du avgir pa nettsiden var (heretter kalt “maskinogutemiljo.no”).

2. Hva en informasjonskapsel er

I disse retningslinjene refererer «informasjonskapsler» til informasjonskapsler og lignende teknologier.
En informasjonskapsel eller cookie er en liten tekstfil som lagres pa datamaskinen, mobilen eller nettbrettet ditt av nettstedet du besoker. Filen inneholder adressen til nettstedet og kodene som nettleseren din sender tilbake til dette nettstedet hver gang du besoker en side der. Malet er for en nettside a gjenkjenne enheten din og lagre informasjon om dine preferanser eller tidligere aktiviteter. Pa den maten kan ditt besok tilpasses dine behov og skape en bedre brukeropplevelse for deg.

3. Informasjonskapsler vi benytter

Det finnes en rekke typer informasjonskapsler, og de som benyttes pa maskinogutemiljo.no kan v?re:

  • Sesjonsavhengige informasjonskapsler: Informasjonskapsler som automatisk slettes nar du lukker nettleseren. Disse utloper altsa etter hver sesjon/hvert besok;
  • Faste informasjonskapsler: Informasjonskapsler som ikke automatisk slettes, men forblir lagret pa enheten din fram til en definert utlopsdato. Disse kan benyttes til en rekke formal, slik som a huske preferanser og valg du har tatt pa maskinogutemiljo.no eller for malrettet annonsering.
  • Forstepartsinformasjonskapsler: Settes av maskinogutemiljo.no, med formal om a forbedre brukeropplevelsen din.
  • Tredjepartsinformasjonskapsler: Settes av en nettside som tilhorer et annet domene enn maskinogutemiljo.no, som vises i adressefeltet i nettleseren.

4. Kategorisering av benyttede informasjonskapsler

Informasjonskapsler som brukes pa maskinogutemiljo.no kategoriseres som folgende:

Nodvendige informasjonskapsler

Dette inkluderer strengt nodvendige informasjonskapsler som trengs for driften av maskinogutemiljo.no. Disse er ofte nodvendig for at du skal kunne bevege deg rundt pa nettsiden var. I tillegg benyttes funksjonalitetskapsler som bidrar til a forbedre ytelse og design pa maskinogutemiljo.no. Disse informasjonskapslene forbedrer funksjonalitet og personalisering av maskinogutemiljo.no, og kan settes av oss eller av en tredjepartsleverandor (dersom deres tjenester er lagt til pa sidene vare).

Du kan til enhver tid be din nettleser om a blokkere eller varsle deg om disse informasjonskapslene, men du bor da v?re klar over at hele eller deler av maskinogutemiljo.no kanskje ikke vil fungere. I noen tilfeller vil det ikke v?re mulig a se innholdet pa maskinogutemiljo.no uten samtykke til slike informasjonskapsler.

Informasjonskapsler for publikumsmaling

Dette er informasjonskapsler som gjor det mulig for oss a male viktige hendelser, som antall besok, mest besokte sider og besokendes navigasjonsmonster pa siden. Dette hjelper oss blant annet med a forsta hvilket innhold som er mest popul?rt og er ment for a skape en bedre brukeropplevelse for besokende av maskinogutemiljo.no. Informasjonskapsler for publikumsmaling inkluderer analytisk teknologi og er informasjon som kan samles.
Sakalte «nettvarder» vil ogsa fra tid til annen kunne bli benyttet, som da er informasjonskapsler som teller antall besokende som kommer til maskinogutemiljo.no etter a ha blitt eksponert for en av vare bannere pa en tredjeparts nettside. Dette benyttes kun for a analysere effektiviteten til annonsene og din data blir ikke innhentet.

Malrettede informasjonskapsler

Disse installeres pa maskinogutemiljo.no av vare markedsforingspartnere og brukes for a kunne vise deg relevante annonser som passer dine interesser og preferanser. Slike informasjonskapsler kan identifisere din spesifikke nettleser og enhet, samt innhenter informasjon tilknyttet besoket ditt pa maskinogutemiljo.no. Det kan for eksempel v?re hvilken nettside du sa var annonse pa, om du besokte maskinogutemiljo.no direkte eller indirekte og hvilke nedlastinger som ble gjort.

Ved siden av disse er det ogsa informasjonskapsler i bruk pa enkelte av sidene pa maskinogutemiljo.no som kommuniserer med tredjeparts-dataleverandorer. Tanken bak disse er a sikre at annonseringen blir mer malrettet i framtiden, og dataen som innhentes vil v?re en oppsummering av blant annet nettadferd, demografi, livsstil og produktinteresse.
Vi er avhengige av ditt samtykke for a bruke majoriteten av informasjonskapslene. Du kan til enhver tid gi eller trekke tidligere gitt samtykke, men husk at dersom vi ikke har ditt samtykke vil vi heller ikke kunne forbedre maskinogutemiljo.no.

5. Program som benyttes pa maskinogutemiljo.no

For mer informasjon om informasjonskapsler for program vi benytter oss av, se her:

Nødvendige cookies

Informasjonskapsler for publikumsmåling:

Målrettede informasjonskapsler:

6. Hvor lenge informasjonskapsler vil lagres

Vedvarende informasjonskapsler vil bli lagret pa enheten din i maksimum 13 maneder.

7. Hvordan du kan tilpasse dine onsker for informasjonskapsler pa maskinogutemiljo.no

Godta og/eller avsla informasjonskapsler
Nar du besoker maskinogutemiljo.no for forste gang med en ny enhet, vil du bli spurt om a godkjenne bruken av informasjonskapsler. Nodvendige informasjonskapsler kan du ikke avsla, men for eksempel analytiske informasjonskapsler og malrettede informasjonskapsler vil trenge ditt samtykke. Du vil se en pop-up som vil gi deg mulighet til a velge a godta eller avsla.

Du kan ogsa nar som helst gjore endringer ved a enten:

  • Bruke «Verktoy for handtering av informasjonskapsler».
  • Stille inn nettleseren din til a automatisk akseptere eller avsla informasjonskapsler.

Husk at du ma konfigurere nettleserne pa alle dine enheter, som kan ha ulike mater a gjore dette pa. V?re ogsa klar over at ved a ikke gi samtykke til bruk av informasjonskapsler, kan det v?re mange funksjoner pa maskinogutemiljo.no som ikke lenger vil fungere. Din brukeropplevelse vil altsa kunne bli pavirket.

Deaktivere spesifikke informasjonskapsler

  • Du kan deaktivere informasjonskapsler fra «Google Analytics» ved a laste ned modulen tilgjengelig her.
  • Du kan deaktivere LinkedIn Insight Tag ved a modifisere brukerinnstillingene her.

8. Endringer i disse retningslinjene for informasjonskapsler

Ved behov kan Ankerstjerne gjore endringer i disse retningslinjene for bruk av informasjonskapsler. Disse vilkarene vil sannsynligvis endre seg i samsvar med ikrafttredelse av personvernforordningen. Det kan ta opptil 30 virkedager for personverntiltak implementeres, sa det anbefales at du besoker denne siden jevnlig for a ikke ga glipp av endringer.

9. Klager

Dersom du har en personvernrelatert klage mot oss, kan du rette klagen pa e-post eller brev i samsvar med internasjonale regler for handtering av klager og foresporsler. Skulle du v?re misfornoyd med svarene du far, kan du deretter soke videre hjelp ved a kontakte relevant overordnet myndighet eller rettsinstans.

10. Kontakt Ankerstjerne AS

Skulle du fole du enda har sporsmal eller at informasjon mangler, ta kontakt med oss. Vi besvarer gjerne dine sporsmal. Du kan ogsa sende en mail til vart personvernombud ved a sende en e-post til tore@maskinogutemiljo.no.